възлов

възлов
прил. - важен, централен, средищен, основен, господствуващ

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • главен — прил. основен, кардинален, съществен, важен, първенствуващ, принципиален, пръв, първоначален, генерален, централен, средищен, възлов, решаващ прил. водещ прил. най важен, най съществен, първостепенен прил. образцов, еталонен, контролен прил.… …   Български синонимен речник

  • господствуващ — гл. главен, пръв, принципиален, преобладаващ, доминиращ, превъзхождащ, държащ първо място, надмощен, първенствуващ, важен, възлов, централен, авторитетен, наложил се, триумфиращ …   Български синонимен речник

  • основен — прил. елементарен, първичен, начален, необходим прил. важен, главен, съществен, централен, средищен, възлов прил. коренен, радикален, задълбочен, цялостен, пълен прил. най важен, първостепенен прил. пръв, ръководещ, върховен прил …   Български синонимен речник

  • среден — прил. средищен, централен, възлов, вътрешен прил. посредствен, елементарен, обикновен, неособен, второстепенен прил. междинен, умерен, мек прил. въздържан …   Български синонимен речник

  • средищен — прил. централен, възлов, среден …   Български синонимен речник

  • централен — прил. среден, средищен, пунктов, възлов, вътрешен, сборен прил. важен, главен, кардинален, основен, съществен, господствуващ, ръководен прил. най важен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”